Početkom godine (01.01.2014.) na snagu su stupila nova pravila oko verifikacije kontakt e-mail adrese registranta domene prilikom registracije, transfera i promjene kontakt e-mail adrese gTLD domena (.com, .net, .org, .biz, .info).

Nova pravila odnose se samo na domene koje su registrirane nakon 01.01.2014., za domene registrirane prije tog datuma ne?e biti potrebno verificirati kontakt e-mail adresu sve dok se domena ne transferira na novu kontakt e-mail adresu ili se u postoje?im kontakt podacima mijenja e-mail adresa.

Nakon registracije domene, na upisanu kontakt e-mail adresu registranta domene sti?i ?e poruka naslova "RAA verification mail" u kojoj ?e se nalaziti link za verifikaciju kontakt e-mail adrese. Sve što je potrebno za verifikaciju kontakt e-mail adrese je da registrant domene klikne na taj link i tako potvrdi da je upisana e-mail adresa ispravna. Rok u kojem se e-mail adresa može verificirati je 15 dana od dana registracije domene, transfera ili izmjene kontakt e-mail adrese. Poruka sa linkom za verifikaciju šalje se odmah po registraciji, dok se podsjetnici šalju nakon 7 i nakon 14 dana od registracije.

Moramo naglasiti da ukoliko se kontakt e-mail adresa ne verificira nakon 15 dana, domena se automatizirano privremeno isklju?uje sve dok se kontakt e-mail adresa ne verificira. Stoga je vrlo bitno da odmah verificirate email adresu kako se ne bi dogodilo da vam se domena isključi.

Jednom verificirana kontakt e-mail adresa više se ne mora ponovno verificirati kod nove registracije domena.Saturday, January 11, 2014

« Nazad